Työntekijän uniterveyden polku >>
Työyhteisön uniterveyden polku >>
Retkieväitä Uniterveyteen >>

Referenssit

Lähteitä ja lisätietoa

Johtaminen, esimiestyö ja hyvinvointi

Dignan A. 2019. Brave new work. Penguin Business.

Martela F. 2020. Elämän tarkoitus. Gummerus Kustannus Oy: Helsinki.

Pessi, A.B., Martela, F., Paakkanen, M. 2017. Myötätunnon mullistava voima. PS kustannus: Jyväskylä.

Salonen A.O. 2020. Sitra Lab HERÄÄMÖ: Kuvittele tulevaisuus. Verkkotapahtuma 22.10. https://www.sitra.fi/tapahtumat/heraamo-kuvitteles-tulevaisuus/.

Työturvallisuuslaki 738/2002 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020738.

Liikunta ja rentoutuminen

Aivoliitto. 2018. Aivot rakastavat liikuntaa. https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/liikunta/aivot-rakastavat-liikuntaa.

Aivoliitto. 2020. Hengittele, nuuski, maista, möyryä!

https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/liikunta/hengittele-nuuski-maista-moyrya.

Borg Patrik. Olipa kerran mies. Miehen uni ja painonhallinta. https://www.olipakerranmies.fi/.

Brondum I. Kunto Plus. 2019. Mitä tiedät maksimisykkeestä. https://kuntoplus.fi/terveys/mita-tiedat-sykkeesta.

Cajan Saara , Lehtinen Annu, Pihlajaharju Hanna. 2015. Rentoutumisen vaikutuksia uneen ja koettuun elämänlaatuun masentuneella henkilöllä. Lapin AMK. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/98852/Cajan_Saara%20Lehtinen_Annu%20Pihlajaharju_Hanna.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Gao X., Schwarzschild M.A., Wang H. and Ascherio A. Neurology. 2009. Obesity and restless legs syndrome in men and women. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2677487/.

Haataja Olli. Novus Aditus – Scientia et Fortitudo. 2016. Sykevälivaihtelu (HRV) osa I — stressi ja palautuminen tasapainoon. https://www.haataja.eu/sykevalivaihtelu-hrv/?amp.

Hakkarainen Timo. Uutta tietoa aamuliikunnan hyödyistä: Voi auttaa terveystapojen muodostamisessa ja painonhallinnassa. Olipa kerran mies. https://www.olipakerranmies.fi/.

Helsingin Sanomat. https://dynamic.hs.fi/2017/liikunta/.

Digiteknologian TKI-ympäristö (Digikeskus) –hanke. Hyvä uni Hyvä elämä- sovellus.

https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.savonia.sh19941.sleepandworkwell&hl=en_US

Järvi Ulla. Potilaan Lääkärilehti. 2013. Stressaantuneen uni ei rentouta. https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/stressaantuneen-uni-ei-rentouta/.

Jokainen on liikkujatyyppi. http://www.liikkujatyyppi.fi/home/liikkujatyyppi-testi/.

Kivinen, R., Keränen, K. & Ruuti, M. 2013. Parasta aivoillesi – ohjeita aivojen hyvinvointiin. Otava: Helsinki.

Laukkanen Raija. Terveysliikunta ja kuntoliikunta – mitä eroa niillä on? Keventäjät. https://keventajat.fi/liikunta/terveysliikunta-ja-kuntoliikunta/ .

Lehtinen Maisa. 2020. Miten liikunta auttaa stressiin? Vai auttaako? https://www.maisalehtinen.fi/miten-liikunta-auttaa-stressiin-vai-auttaako/.

Leino Sanna. 2018. Stressitohtori. Vagushermo kehon stressin vähentämisessä. https://blogit.terve.fi/stressitohtori/vagushermo-stressi/.

Leppänen Päivi. 2019. Yle Uutiset. Suden hetkellä uneton on haavoittuvimmillaan. https://yle.fi/uutiset/3-10644124.

Korpela-Kosonen Krista. 2015. Uni tukee painonhallintaa. Sydänliitto. https://sydan.fi/uni-tukee-painonhallintaa/.

Mattila Antti. 2018. Stressi. Duodecim Terveyskirjasto. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976.

Mieli Suomen Mielenterveys ry. Rentoutuminen palauttaa voimia. https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/rentoutuminen-palauttaa-voimia.

Mielenterveystalo. Ahdistuksen omahoito. Huolihetki. https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja- oppaat/itsehoito/ahdistuksen_omahoito/Documents/Huolihetki.pdf.

Mustajoki Pertti. 2019. Liikunta ja painonhallinta. Lääkärikirja Duodecim. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01005.

Nahkamäki Riikka. Firstbeat. https://www.firstbeat.com/fi/blogi/muistatko-huolehtia-omasta-jaksamisestasi/.

Nyyti ry. 2020. Löydä itsellesi sopiva rentoutusharjoitus. https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/rentoudu-paivittain/harjoittele- rentoutumisen-taitoa/.

Paaksi, T. 2018. Hengitys kuin rentoutusharjoitus. https://www.onnenportti.fi/hengitys-kuin- rentoutusharjoitus/

Partonen Timo. Käypä hoito. 2020. Miten terve paino edistää hyvää unta? https://www.kaypahoito.fi/nix02710.

Partonen, Timo. 2011. Uniongelmat mielenterveyden häiriöiden riskitekijöinä ja oireena. https://thl.fi/documents/974282/1449788/Partonen_Timo_Uniongelmat+mielenterveyden.pd f/11b28b36-afbb-4b72-843b-d76db5fed8a5.

Pietikäinen, A. 2010. Joustava mieli – vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen yliotteesta. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Pihl, S. & Aronen, A-M. 2012. Unen taidot. Kustannus Oy Duodecim: Helsinki.

Sarkkinen, M. 2016. Tee illalla kivoja asioita – ja 12 muuta vinkkiä hyvään uneen. https://www.ttl.fi/tyopiste/tee-illalla-kivoja-asioita-ja-12-muuta-vinkkia-hyvaan-uneen/.

Selkäkanava.fi. Kysyykö kipu hermoa? Viisi kysymystä ja vastausta kiertäjähermosta. https://selkakanava.fi/istummeko-itsemme-sairaiksi.

Shawn D. Youngstedt, Jeffrey A. Elliott, and Daniel F. Kripke. 2019. Human circadian phase–response curves for exercise. The J Physiology 15; 597(8): 2253–2268.

https:/www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6462487/.

Schumacher et al. 2020. Consistent Morning Exercise May Be Beneficial for Individuals With Obesity. Exercise and Sports Science Reviews. 48(4):201-208 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32658039/.

Sneck Petra. 2020. Stressi on aivojen suuri vihollinen – näin pistät sille kampoihin. Iltalehti. https://www.iltalehti.fi/mielijamasennus/a/f0c785e4-b990-477d-b341-27c3551a8def.

Suomen Mielenterveys ry. 2020. 10 vinkkiä parempaan uneen. https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/mielenterveysosaaminen/nuoren-mielen- ensiapu/10-vinkki%C3%A4-parempaan-uneen.

Suomen Mielenterveys ry. 2020. Miten uni muodostuu? https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/unitehdas/unitehdas-unen- abczzz/miten-uni-muodostuu.

Tarnanen, K., Partinen, M., Mäkinen, E. & Tuunainen, A. Duodecim Terveyskirjasto. 2016. Unettomuus vaivaa välillä meitä kaikkia. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00075.

Tiedeykkönen. 2020. Onko sinulla hyvä olla? Koetko olevasi turvassa? Vagushermolla on sormensa pelissä. https://open.spotify.com/episode/49zaoIxrnQaAaGK3QjEagJ?si=rKj5lehDSxCiOsdRPdqKaA

Terveyskirjasto. 2017. Energiankulutuslaskuri eri liikuntamuodoille. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=pgt00003.

Terveyskylä. 2018. Rentoutuminen osana hyvinvointia. https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo/l%C3%A4heiselle/tukea-l%C3%A4heiselle/l%C3%A4heisen-oma-jaksaminen/rentoutuminen-osana-hyvinvointia.

Tiihonen Arto. Liikuntakulttuurin käsitteitä tiedetoimittajille. https://www.miksiliikun.fi/wp-content/uploads/2012/08/Liikuntakulttuurin_k%C3%A4sitteit%C3%A4_Tiihonen2015.pdf.

UKK –instituutti. 2020. https://www.slideshare.net/UKK-instituutti/liikkumattomuuden-terveysriskit-ja-kustannukset.

UKK -instituutti. 2020 Aikuisten liikkumisen suositukset https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/aikuisten-liikkumisen-suositus/.

UKK -instituutti. 2020. Arkiliikkuminen. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-ymparistot/arkiliikkuminen/.

UKK –instituutti. 2020. Kuinka paljon ja millaista liikuntaa ylipainoiselle. https://ukkinstituutti.fi/liike-laakkeena/liikunta-ja-painonhallinta/kuinka-paljon-ja-millaista-liikuntaa-ylipainoiselle/.

UKK -instituutti. 2020. Kunnon osa-alueet. https://ukkinstituutti.fi/fyysinen-kunto/kunnon-osa-alueet/ .

UKK -instituutti. Liikkumisen suositukset podcast: https://radiosun.fi/2020/01/08/sun-teemaviikot-liikkuminen-ja-hyvinvointi-liikkumisen-suositukset-aikuisvaestolle/.

UKK –instituutti. 2020. Liikunta ja uni: Laadukasta unta liikkumalla. https://ukkinstituutti.fi/liike-laakkeena/liikunta-ja-uni/.

UKK –insituutti. 2020. Liikkumisen ympäristöt. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-ymparistot/.

UKK-instituutti. 2020. Liikuntaa voidaan suositella vuorotyöläisille https://ukkinstituutti.fi/liike-laakkeena/liikunta-ja-uni/.

Uusitalo-Arola, L. 2019. Uuvuksissa. Kirja sinulle, joka tahdot voimasi takaisin. Jyväskylä: Tuuma.

Vasankari Tommi ja Kolu Päivi (toim.). 2018. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta.

Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160724.

Williams, M. & Penman, D. 2013. Tietoinen läsnäolo – Löydä rauha kiireen keskellä. Helsinki: Basam Books Oy.

Yliopiston apteekki. 2020. Viisi tehokasta vinkkiä parempaan uneen. https://www.yliopistonapteekki.fi/ideat-ja-vinkit/viisi-tehokasta-vinkkia-parempaan-uneen.

Muotoiluajattelu ja työn tuunaus

Brown T. 2019. Change by Design. Harper Business: New York.

Kelley T., Kelley D. 2013. Creative Confidence. Currency: New York.

Tims M., Bakker A.M. 2010. Job Crafting: Towards a New Model of Individual Job Redesign. SA Journal of Industrial Psychology/SA Tydskrif vir Bedryfsielkunde, 36(2).

Työterveyslaitos. Työn tuunaaminen. https://www.ttl.fi/tyontekija/tyon-imu/tyon-tuunaaminen/.

Varamäki A. 2019 Tulevaisuuden työkirja. Docendo: Jyväskylä.

Ravitsemus

Aivoliitto. 2018. Suolisto – toiset aivomme. https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/ruoka/suolisto-toiset-aivomme.

Aivoliitto. Uni. https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/uni/.

Alko. Alkoholi ja uni – Unta ei kannata houkutella alkoholilla.

https://www.alko.fi/vastuullisesti/alkoholi-ja-terveys/alkoholi-ja-uni.

Diabetesliitto. Diabeteslehden keittokirja. https://diabeteslehti.diabetes.fi/keittokirja/.

Holopainen Antti. Päihdelinkki.fi. 2017. Alkoholi ja uni. https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/alkoholi/alkoholi-ja-uni.

Hyvä Uni Hyvä Elämä- sovellus. 2019. Digiteknologian TKI-ympäristö (Digikeskus) -hanke. EAKR, Pohjois-Savon Liitto. https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.savonia.sh19941.sleepandworkwell&hl=en_US.

Itä-Suomen yliopisto. Saima 2018. Suolistomikrobit voivat edistää sekä terveyttä että sairautta. https://www3.uef.fi/fi/web/saima/suolistomikrobit.

Kohtuullisesti.fi. Paljonko on annos? https://www.kohtuullisesti.fi/kohtuukayton-rajat/paljonko-on-annos/.

Korpela-Kosonen Krista. Uni tukee painonhallintaa. Sydänliitto 2015. https://sydan.fi/uni-tukee-painonhallintaa/.

Kotimaiset kasvikset ry. Syötävät kasvit. https://kasvikset.fi/kasvitieto/syotavat-kasvit/.

Kuluttajaliitto. Lisää-Vaihda-Vähennä-Taulu. http://syohyvaa.fi/wp-content/uploads/2014/03/KL-SH-magneettitaulu-A4-nobleed-2.pdf.

Kuluttajaliitto. Syö Hyvää – avoin luentomateriaali. http://syohyvaa.fi/wp-content/uploads/2015/11/Syoehyvaeae-ravitsemussuositukset-perusesitys-2015×1.pdf.

Kuluttajaliitto. Syö enemmän kasviksia, marjoja ja hedelmiä! http://syohyvaa.fi/syo-enemman-kasviksia-marjoja-hedelmia/.

Kuluttajaliitto. Vatsaa hellivät elintavat. http://syohyvaa.fi/vatsaa-hellivat-elintavat/ .

Kuluttajaliitto Ateriarytmi. http://syohyvaa.fi/ateriarytmi/.

Laatikainen Reijo. 2010. Laimin lyöty painon hallintakeino https://www.pronutritionist.net/2010/10/laiminlyoty-painonhallintakeino/.

Leipätiedotus.Kuitutesti. https://www.leipatiedotus.fi/materiaalit/testit/kuitutesti.html.

Mustajoki Pertti. Duodecim terveyskirjasto. 2019. Kofeiini ja terveys. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01123.

Mustajoki Pertti. Pertti Mustajoki-Blogi. 2017. Autuuden pointti ja tiheät maut lihottavat. https://www.perttimustajoki.fi/autuuden-pointti-ja-tiheat-maut-lihottavat/.

Mustajoki Pertti. 2020. Laihtumisen fysiologiaa, ei hätähousuille. Pertti Mustajoki-Blogi. https://www.perttimustajoki.fi/laihduttamisen-fysiologiaa-ei-hatahousuille/.

Mustajoki Pertti. 2020. Painonhallinta – kirjoituksia ylipainosta. Pertti Mustajoki-blogi. https://www.perttimustajoki.fi/.

Närvä Sini. 2020. Sydänliitto. Kahvi sopii osaksi terveellistä ruokavaliota. https://sydan.fi/fakta/kahvi-sopii-osaksi-terveellista-ruokavaliota/.

Partanen Hanna. 2017. FirstBeat webinaari. Stressi ja ruoka – syö ilman ruokastressiä. https://www.firstbeat.com/fi/webinaarit/stressi-ja-ruoka-syo-ilman-ruokastressia/.

Partonen Timo. 2020. Epäsäännöllinen työaika ja vuorotyö. Duodecim terveyskirjasto. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01013.

Pimiä Katariina (toim.) 2020. Erityisesti yksi muutos yhdistää pysyvästi hoikistuneita – sekä laihduttajat että asiantuntijat ovat samaa mieltä tehosta. Iltasanomat. https://www.is.fi/laihdutus/art-2000006646917.html.

Pusa Tuija. 2019. Hyvän unen ruokavinkit. Sydänliitto. https://sydan.fi/fakta/hyvan-unen-ruokavinkit/.

Pusa Tuija. 2019. Nautintoaineet sydänterveydessä. Sydänliitto. https://sydan.fi/fakta/nautintoaineet-sydanterveydessa/.

Pusa Tuija. 2020. Suoliston mikrobisto vaikuttaa sydänterveyteen. Sydänliitto. https://sydan.fi/fakta/suoliston-mikrobisto-vaikuttaa-sydanterveyteen/.

Pusa Tuija. Sydänliitto. 2020. Terveelliset ruokavalinnat. https://sydan.fi/fakta/terveelliset-ruokavalinnat/.

Ruokavirasto. Energiajuomien piristävät yhdisteet. https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikeryhmat/energiajuomat/energiajuomien-piristavat-yhdisteet/.

Schwab Ursula. 2020. Duodecim terveyskirjasto. Kahvi ja terveys. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01000.

Suhonen Katri. Hyvävatsa.fi . Suolistomikrobit – mitä ne ovat ja miten niihin voi vaikuttaa. https://www.hyvavatsa.fi/tietoa/suolistomikrobit-mita-ne-ovat-ja-miten-niihin-voi-vaikuttaa.

Sydänliitto. Testaa elintapojasi ja tietouttasi. Ruokatestit. https://sydan.fi/testit/.

Sydänliitto. Sydänmerkin herkulliset reseptit. https://www.sydanmerkki.fi/reseptit/.

Terve paino – Terveen ruokaympäristön puolesta. https://tervepaino.fi/tietopankki/tietoa-ylipainosta/.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2019. Ravitsemus Suomessa. FinRavinto 2017 – tutkimuksen tuloksia. https://www.slideshare.net/THLfi/finravinto-2017-tutkimuksen-tuloksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2020. Elintavat ja ravitsemus. Painonhallinta. https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/lihavuus/painonhallinta.

Terveyskylä.fi . 2020. Laihtumisen terveyshyödyt. https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/tietoa/lihavuuden-vaikutukset-terveyteen/laihtumisen-terveyshy%C3%B6dyt.

Terveyskylä.fi . 2020. Pohdi ja testaa. https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/itsehoito/pohdi-ja-testaa-(painonhallintatalo).

Terveyskylä.fi . 2020. Ruokavalion kulmakivet. https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/itsehoito/ruokavalion-kulmakivet.

Terveyskylä.fi. 2020. Säännöllinen ateriarytmi. https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/itsehoito/ruokavalion-kulmakivet/s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6llinen-ateriarytmi.

Terveyskylä.fi. 2020. Uni. https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta/itsehoito/uni.

Turunen Petri (toim.). 2018. Suomalaistutkimus paljastaa: Yksikin alkoholiannos heikentää unta. Iltasanomat. https://www.is.fi/terveys/art-2000005706268.html.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2015. Terveyttä ruuasta – Hyvän ruokavalion aineksia. https://www.youtube.com/watch?v=hqJ5FoUY3W8&feature=youtu.be.

YLE-Akuutti. 2018. Suolistobakteerit ovat yhteydessä aivojen hyvinvointiin – Asiantuntijat: ”Näin tuunaat mikrobistoasi aivoille suotuisaksi.” https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/10/21/suolistobakteerit-ovat-yhteydessa-aivojen-hyvinvointiin-asiantuntijat-nain.

Uni ja terveys

Asikainen M., Tuomilehto H. 2016: Ravinto Uni Liikunta. Readme: Porvoo.

Buysse DJ. 2014. Sleep health: Can we define it? Does it matter? SLEEP 37(1):9-17.  

Coronaria uniklinikka. 2020. Herkkäunisuus. https://www.coronariauniklinikka.fi/unettomuus-ja-muut-unihairiot/herkkaunisuus/

https://www.kahvijaterveys.fi/selaa-aiheen-mukaan/henkinen-suorituskyky/kofeiini-ja-uni.html

Huttunen M. Unettomuus. Duodecim Lääkärikirjasto. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00534#s2.

Järnefelt, H & Hublin, C. (toim.). 2018. Työikäisen unettomuuden hoito. Työterveyslaitos, Helsinki.

Kahvi ja Terveys Ravitsemuksen ja terveydenhuollon ammattilaisille. 2017. Kofeiini ja uni.

Kajaste, S & Markkula, J. 2020. Hyvää yötä – Apua univaikeuksiin. Kirjapaja, Helsinki.

Käypä hoito -suositus. Unettomuus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen

Koponen P, Borodulin K, Lundquist A, Sääksäjärvi K, Koskinen S. (toim.). 2018. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Raportti 4. https://www.julkari.fi/handle/10024/136223.

Lugaresi E. 2018. Uni – sitkeydet ja vaikeudet. Niin & Näin, Tampere.

Mielenterveystalo.fi Mitä unettomuus on? https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito/unettomuuden_omahoito/Pages/unettomuuden_omahoito_1_mita_unettomuus_on.aspx.

Partinen M., Huovinen M. 2011. Unikoulu aikuisille – Opi selättämään unettomuus. WSOY, Helsinki.

Partinen M. 2019. Mitä uni on? Uniliitto. https://www.uniliitto.fi/2019/09/17/mita-uni-on/’

Partinen M, Huutoniemi, A. 2018. Uniterveyskirja. Nuku hyvin, voi hyvin. Docendo: Jyväskylä.

Partonen T. 2014. Lisää unta – Kiireen lyhyt historia. Kustannus Oy Duodecim, Riika.

Pihl, S. & Aronen, A-M. 2020. Unentaidot – löydä uni ilman lääkkeitä. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki.

Tiedeykkönen: Aivojen viemärijärjestelmä – Aivot puhdistuvat unessa. 2018. https://areena.yle.fi/audio/1-4349114.

Tiedeykkönen. 2015. Unten mailla – podcast-sarja. https://areena.yle.fi/audio/1-3217042 .

Tuomilehto H. & Vornanen J. 2019. Nukkumalla menestykseen. Tammi: Helsinki.

Uni. 2019. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni.

Unibed. 2020. Tunnetko unen vaiheet ja niiden tehtävät? https://www.unibed.fi/artikkelit/tunnetko-unen-vaiheet-ja-niiden-tehtavat/.

Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2020.  www.käypähoito.fi.

Vainikainen T. 2017. Miksi aina väsyttää? Irti uupumuksen noidankehästä. Kirjapaja: Helsinki.

Walker M. 2019. Miksi nukumme – Unen voima. Tammi: Helsinki.

- joka olet kiinnostunut hyvän unen merkityksestä ylipäätään hyvinvoinnille ja terveydelle.

- joka haluat suojata ja parantaa uniterveyttäsi omia elintapojasi muokkaamalla

- jonka tehtävänä on huolehtia myös työyhteisön uniterveydestä ja työhyvinvoinnista.

Työkirja pohjautuu Sleep Well – Work Well hankkeen (2019 – 2021) kokemuksiin ja tuloksiin. Hankkeen toteuttivat yhteistyössä Karelia-amk ja Savonia amk ja sen rahoittivat Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus sekä Euroopan Sosiaalirahasto.

Kirjoittajat

 • Sari Aalto, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Päivi Franssila (toim.), Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Aki Happonen, Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Eija Partanen-Kivinen (toim.), Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Elli-Mari (Emppu) Savolainen, Trauma- ja psykoterapiakeskus Geneesi
 • Päivi Sihvo, Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Tara Tuomisilta, Trauma- ja psykoterapiakeskus Geneesi
 • Aku Varamäki, Workday Designers Oy
 • Pirjo Vesa, Karelia-ammattikorkeakoulu

Kiitokset

 • Outi Kuningas, Siun Työterveys
 • Markku Partinen, Helsingin Uniklinikka Vitalmed Tutkimuskeskus
 • Pauli Raappana, Joensuun kaupunki
 • Eveliina Räsänen, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
 • Arto Sihvonen, Lieksan kaupunki
 • Ilpo Simonen, Trauma- ja psykoterapiakeskus Geneesi
 • Jaana Tolkki, Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Kaisa Varis, Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Helena Vähäkangas, Serina Oy
 • Arto Ylitapio, Palaudutehokkaasti Oy

Tämä julkaisu on lisensoitu Creative Commons Nimeä- EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Sivun toteutus: Tovari