Sleep Well – Work Well -hanke

Voimaa uniterveydestä! 

Uni on tärkeimpiä voimavarojamme sekä työssä että vapaa-ajalla. Kiinnittämällä huomiota riittävään uneen ja uniterveyteen voidaan vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia, pienentää riskiä moniin sairauksiin sekä lisätä työn tuottavuutta.

Sleep Well – Work Well hankkeen taustalla on tutkittu tieto unettomuuden lisääntymisestä Suomessa ja toisaalta tieto univajeen epäsuotuisista vaikutuksista työkykyyn ja terveyteen.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja, joiden avulla esimiehet ja työntekijät voivat ennaltaehkäistä unihäiriöitä ja parantaa työhyvinvointia mm. työn muotoilun avulla ja hyödyntää tässä myös uusia teknologioita. Painopiste hankkeessa on työn muotoilun menetelmissä. Työntekijöille tarjottavien ryhmäinterventioiden avulla pyritään vahvistamaan palautumista edistäviä elintapoja ja lisätään valmiuksia oman työn muotoiluun. Esimiesvalmennuksissa kehitetään ja kokeillaan työhyvinvointia ja palautumista edistävien käytäntöjen hyödyntämistä organisaatioissa.

Sleep Well – Work Well hankkeen tavoitteena on työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantaminen, sairauspoissaolojen väheneminen ja työurien pidentäminen edistämällä työntekijöiden uniterveyttä ja sitä tukevia käytäntöjä organisaatioissa.

Hankkeessa kehitettävät ja kokeiltavat toimenpiteet ovat:

  1. Uniterveyden kartoituskysely ja suositukset jatkotoimenpiteiksi yhteistyökumppanien henkilöstölle.
  2. Uniterveyttä edistävä ryhmävalmennus ja teknologiakokeilut.
  3. Henkilöstön uniterveyttä tukevat ratkaisut esimiestyöhön ja johtamiseen.

Yhteistyökumppanit:

Joensuun kaupunki
Lieksan kaupunki
Pohjois-Karjalan Osuuskauppa

Yhteistyössä mukana:

Helsingin Uniklinikka, VitalMed Oy
Joensuun Sänkytehdas Oy Joensuun Unikeidas
Palaudutehokkaasti Oy
Tuki- ja terapiapalvelu Geneesi Oy
Workday Designers Oy

Hankehenkilöstön yhteystiedot

Karelia-amk: etunimi.sukunimi@karelia.fi,
Savonia-amk: etunimi.sukunimi@savonia.fi

Esimiesvalmennus:
Lehtori Päivi Sihvo, Karelia-amk,
Yliopettaja Pirjo Vesa, Karelia-amk,

Uniryhmät:
Lehtori Sari Aalto (ravitsemustieteet), Savonia-amk,
TKI-asiantuntija Aki Happonen (teknologia), Savonia-amk,
Lehtori Eija Partanen-Kivinen (liikuntatieteet), Savonia-amk

Hallinnointi:
Projektipäällikkö Päivi Franssila, Karelia-amk

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2019 – 28.2.2021 (muutos 9/2020)
Päärahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus, Euroopan Sosiaalirahasto

Verkkosivut / blogi: http://sleepandwork.karelia.fi/

Twitter: @SleepAndWork