Arkistot kuukauden mukaan: marraskuu 2020

Ota puheeksi vuorotyöläisen uniterveys

Vuorotyö aiheuttaa monia haasteita mm. riittävälle palautumiselle ja uniterveydelle. Sopeutuminen vuorokausirytmin jatkuvaan vaihteluun myös vaikeutuu iän myötä. Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantaja on velvollinen selvittämään ja tunnistamaan haitta- ja vaaratekijät, jotka aiheutuvat työajoista. Haittatekijöiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle on arvioitava ja elimistöä eniten kuormittavat työaikapiirteet on pyrittävä poistamaan.

Vuorotyön haittoja voidaan myös lievittää monin eri tavoin. Jotta haittoihin voidaan puuttua, on ensin tunnistettava työntekijöiden yksilölliset uniterveyden haasteet.

Leena Laasonen on tuoreessa (2020) YAMK-opinnäytetyössään kehittänyt puheeksi ottamisen toimintamallin esimiehille ”Vuorotyöläisen uniterveys – välineitä ikämoninaiseen esimiestyöhön työntekijöiden uniterveyden edistämiseksi” (Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, Karelia-ammattikorkeakoulu). Mallissa korostuu yhteistyö ja jaettu vastuu esimiehen, työntekijän ja työterveyshuollon välillä sekä yhteisten pelisääntöjen luominen uniterveyden puheeksi ottamisesta ja sen tulosten seurannasta.

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Sleep Well – Work Well hanke.

Sleep Well – Work Well esillä kv-konferenssissa Tallinnassa

Lokakuussa Sleep Well pääsi esittäytymään kansainvälisessä ja monialaisessa Tallinna Tervishoiu Kõrgkool´in järjestämässä Public Health and Healthcare in the Move 2020 konferenssissa. Konferenssi järjestettiin etänä covid19 tilanteen vuoksi.

Konferenssiin pääsimme sekä posterin että suullisen esityksen muodossa. Posteri (The role of work life in quality of sleep) esitteli hankkeen kokonaisuutena alkaen hankkeessa toteutetuista eri toimenpiteista valmennusten tuloksena kumppaniorganisaatioissa syntyneisiin kokeiluihin. Kuvion ulkoreunalla on kuvattu niitä työelämään liittyviä moninaisia tekijöitä, joiden tutkimusten mukaan tiedetään olevan yhteydessä uniterveyteen. Klikkaamalla kuvion keskellä olevaa pientä kaiuttimen kuvaa pääset kuuntelemaan posterin muutaman minuutin esittelyn (englanniksi). Ulommaisena kuvion kehistä on kuvattu niitä pitkän aikavälin tavoitteita, joita hyvä uniterveys osaltaan edistää.

Suullisessa esityksessä (Sleep Well – Work Well: Training for managers to implement sleep friendly working environment) keskityttiin Karelia-ammattikorkeakoulun toteuttamiin esimiesvalmennuksiin ja sen tuloksiin. Yleisöä kiinnosti mm. mitkä olivat esimiesten omissa työyhteisöissään toteuttamia parhaita kokeiluja.