Avainsana-arkisto: puheeksiottaminen

Ota puheeksi vuorotyöläisen uniterveys

Vuorotyö aiheuttaa monia haasteita mm. riittävälle palautumiselle ja uniterveydelle. Sopeutuminen vuorokausirytmin jatkuvaan vaihteluun myös vaikeutuu iän myötä. Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantaja on velvollinen selvittämään ja tunnistamaan haitta- ja vaaratekijät, jotka aiheutuvat työajoista. Haittatekijöiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle on arvioitava ja elimistöä eniten kuormittavat työaikapiirteet on pyrittävä poistamaan.

Vuorotyön haittoja voidaan myös lievittää monin eri tavoin. Jotta haittoihin voidaan puuttua, on ensin tunnistettava työntekijöiden yksilölliset uniterveyden haasteet.

Leena Laasonen on tuoreessa (2020) YAMK-opinnäytetyössään kehittänyt puheeksi ottamisen toimintamallin esimiehille ”Vuorotyöläisen uniterveys – välineitä ikämoninaiseen esimiestyöhön työntekijöiden uniterveyden edistämiseksi” (Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, Karelia-ammattikorkeakoulu). Mallissa korostuu yhteistyö ja jaettu vastuu esimiehen, työntekijän ja työterveyshuollon välillä sekä yhteisten pelisääntöjen luominen uniterveyden puheeksi ottamisesta ja sen tulosten seurannasta.

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Sleep Well – Work Well hanke.