Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2019

Tervetuloa Sleep Well – Work Well hankkeen sivuille!

Voimaa uniterveydestä! 

Unihäiriöt ovat lisääntyneet Suomessa työelämän muutoksien vuoksi ja uusimpien tutkimusten mukaan jopa joka kolmas työikäinen Suomessa kärsii unettomuudesta. Pitkään jatkuessaan univaje lisää tapaturmariskiä ja heikentää työ- ja toimintakykyä sekä työn tuottavuutta.

Työikäisten yleisimpien unettomuuden syiden tiedetään liittyvän mm. epäsäännöllisiin työaikoihin, stressiin ja vuorotyöhön. Työssä jaksaminen edellyttää kykyä tehdä yhteistyötä, tarjota laadukasta asiakaspalvelua sekä yhä useammin kykyä toimia itseohjautuvasti. Hyvinvointia edistävien elintapojen sekä kuormittumisen ja palautumisen hallinta niin työssä kuin myös vapaa-ajalla nousevat entistä tärkeämmiksi.  

Sleep Well – Work Well hankkeessa on tavoitteena työntekijöiden hyvinvoinnin parantaminen, tuottavuuden kasvattaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi vahvistetaan työntekijöiden uniterveyttään edistäviä tekijöitä. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Joensuun kaupunki, Lieksan kaupunki ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

Hanketta toteuttavat v. 2019 – 2020 yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulu ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen päärahoittajat ovat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto.