Aihearkisto: Uniterveyden johtaminen

Opiskelijat uniterveyden työkaluja kehittämässä

Karelia-ammattikorkeakoulun toisen vuoden fysioterapiaopiskelijat testasivat Sleep Well – Work Well hankkeen esimiesvalmennuksiin kehitettyjä uniterveyden tunnistamisen työkaluja. Lue Karelian verkkojulkaisu Vasusta, millaista palautetta työkalut saivat ja purivatko työkalut opiskelijoiden omaan uniterveyteen.

Hankkeen tapahtumia syksyllä 2020

Unikysely kumppaniorganisaatioiden henkilöstölle syyskuussa viikoilla 37 – 38.

Heräiletkö öisin? Oletko aamuisin aina väsynyt? Pätkiikö muisti päivällä ja onko vaikea keskittyä kuten ennen? Huolettaako, nukutko riittävästi tai mistä vaikeus saada riittävästi unta voisi johtua? Voisiko kyse olla uniapneasta tai ehkä levottomista jaloista, vai onko unesi kuitenkin aivan hyvällä tolalla?

Photo by Plush Design Studio on Unsplash

Unikysely on Tutkimuskeskus Vitalmed Oy:n toteuttama kysely, johon vastaamalla saat asiantuntijan sinulle henkilökohtaisesti laatiman palautteen uniterveydestäsi. Saamasi palaute on viitteellinen ja varsinaisen diagnoosin varmistaminen vaatii perusteellisempaa haastattelua ja lääkärin arviota. Jos vastauksissasi esiintyy viitteitä sairauksista tai toimintakyvyn alentumisesta, saat suosituksen varata ajan omasta työterveyshuolllostasi.

Unikyselyn vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti ja palaute lähetetään ainoastaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Hankkeen kumppaniorganisaatioiden yhteyshenkilöt tiedottavat henkilöstölleen kyselystä syksyllä ennen kyselyn avaamista.

Unikysely on toteutettu aiemmin hankkeen kumppaniorganisaatioissa keväällä ja syksyllä 2019. Jos olet vastannut tuolloin, voit vastata uudestaankin, mikäli näin toivot esim. saavasti tietoa mahdollisesta muutoksesta oman uniterveytesi kehittymisessä. Kaikki uudet vastaajat ovat lämpimästi tervetulleita kyselyyn!

Päätösseminaari 25.11. klo 12 – 16 (huom! ajankohta muuttunut).

Millainen on uniterveyden tulevaisuus työelämässä? Mitä voimme tehdä, että riittävä palautuminen myös jo työpäivän aikana tukisi parhaalla mahdollisella tavalla työn imua, auttaisi työyhteisöä kukoistamaan sekä organisaatioita menestymään ja uudistumaan?

Hankkeen päätösseminaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Ohjelmasta tulee tietoja hankkeen verkkosivuille myöhemmin.

Työkirja organisaation uniterveyden edistämiseen

Henkilöstön hyvinvoinnin ja organisaatioiden menestyksen kannalta riittävä palautuminen on yksi tärkeimmistä avaintekijöistä. Riittävää palautumista ja työssä kukoistamista voidaan tukea monin tavoin, mm. valmentavalla ja työntekijälähtöisellä johtamisella sekä luomalla rakenteita ja edellytyksiä yksilöiden ja tiimien vahvistuvalle itseohjautuvuudelle organisaatioissa.

Kuva Luca Bravo on Unsplash

Tulossa on verkkojulkaisu, josta löydät uniterveyttä edistäviä työn tuunaamisen ja johtamisen muotoilun polkuja – ja polkujen varsilta tietysti suojaisia taukotupia, virkistäviä nuotiopaikkoja, uusia näköaloja ja ravitsevia marjamättäitä. Polkujen varrelta voit poimia koriisi myös parhaat vinkit siihen, miten esim. liikunnalla ja ravinnolla voit vaikuttaa uneesi.

Paljastamme Työkirjassa kaiken hankkeen aikana kertyneen tiedon, kokemuksen, vinkit ja linkit, osaamisen ja hankkimamme opin, joita voit hyödyntää, kun ideoit nopeasti muuttuvan työelämän haasteisiin vastaamista omassa työyhteisössäsi.

Seuraa hankkeen verkkosivuja ja vinkkejämme Twitterissä

Verkkosivuiltamme löydät monenlaista tietoa unesta ja ajankohtaisia asiantuntijoiden, hankehenkilöstön ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden juttuja ja kokemuksia paremman unen (ja elämän) tavoittelemisesta.

Twitter @SleepAndWork

Nyt saa kokeilla!

Kuva Pixabay

Yle kertoi syksyllä nuoresta tarkkaavaisuushäiriöisestä naisesta, joka oli ottanut tavaksi ottaa päiväunet autossa lounastauolla jaksaakseen paremmin töissä. Koko ikänsä univaikeuksista kärsinyt tuttavani kertoi jättäneensä ruokavaliosta ensin alkoholin, sitten kahvin. Ensimmäisellä muutoksella oli jo myönteinen vaikutus unen laatuun, mutta jälkimmäinen oli hänelle mullistava – uni parani merkittävästi ja vuosien varrella tutuksi käyneet uniongelmat olivat tiessään!

Nämä ovat kiinnostavia ja arkisia esimerkkejä siitä, miten omaa uniterveyttä parantavia keinoja voi löytyä kokeilemalla – ja että keinot voivat joskus olla aika yllättäviäkin.

Sleep well work well -hankkeessa on edetty talven ja kevään mittaan testausvaiheeseen. Sekä esimiesten ryhmissä että työntekijöiden valmennuksissa on ideoitu erilaisia tapoja tukea uniterveyttä. Testausvaihe on muotoiluprosessissa hyvin keskeinen ja siihen sisältyy keskeisenä ajatus kokeilemalla oppimisesta. Uniongelmista kärsivät kyllä yleensä tietävät unesta ja siihen vaikuttavista asioista paljon, mutta siinä missä yksi keino sopii yhdelle, toinen sopii toiselle. Juuri itselle toimivat konstit löytyvät usein vain kokeilemalla.

Olen itse vetänyt työntekijöiden ryhmiä ja niissä työntekijät ovat tyypillisesti ideoineet melko yksinkertaisia keinoja; erilaiset mielen rauhoittamisen tekniikoita, kännykän pois laittamista hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa ja pieniä ja isompiakin aikataulumuutoksia omiin arkirutiineihin. Kevään ryhmissä on mahdollisuus todentaa kokeilujen vaikutuksia myös Oura-sormusten antaman mittausdatan avulla.

Tällaisia pieniä kokeiluja on helppo kenen tahansa toteuttaa omassa arjessaan esimerkiksi viikon parin ajan ja havainnoida niiden vaikusta omaan uneen ja vireyteen. Tällaisten arkisten ideoiden keksiminen on myös suhteellisen helppoa – työntekijäryhmissä ei ainakaan ole ideoista ollut pulaa!

Sen sijaan esimerkiksi työaikaan tai muihin työn rakenteisiin liittyviä mahdollisuuksia on jo huomattavasti vaikeampi nähdä. Vaikka tässä hankkeessa nimen omaan olisi lupa kokeilla, työntekijöiden ideoinnin esteeksi nousee usein työntekijän tunnollisuus ja lojaliteetti työyhteisöä kohtaan. Valitettavasti joskus työntekijän perustarve uni saattaa jäädä työn ja työyhteisön tarpeiden jalkoihin.

Näitä rakenteita (esim. työaikoja) ja syvässä istuvia ajattelumalleja (“minun täytyy vain sopeutua, sillä kuka ne työt muuten tekisi?”) on haastavaa muuttaa. Uniterveyden näkökulmasta suomalaisessa työelämässä tarvittaisiinkin isoa ajattelun muutosta: olisi upeaa, että jokainen työntekijä kokisi, että hänellä on oikeus hyvään yöuneen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä etenkin silloin, kun työ häiritsee unta.

(Se, että työasiat tulevat uniin silloin tällöin on varmasti ihan vaaratonta, mutta jos työvuorojen takia riittävälle unelle ei jää tarpeeksi tunteja, työ on kuukausikaupalla henkisesti todella kuormittavaa tai jos oma luonnollinen rytmi on täysin ristiriidassa työn rytmin kanssa, voi uni olla vakavasti uhattuna ja asiaan kannattaisi hakea ratkaisuja myös työtä tuunaamalla.)

Onkin kiinnostava mahdollisuus, että hankkeessamme on mukana myös esimiehiä ja työnantajia, joilla on työntekijöitä paremmat mahdollisuudet muokata myös työn rakenteita, kuten työvuoroja ja työnjakoa. Hankkeessa on käynnissä kiinnostavia kokeiluja, jotka liittyvät esimerkiksi pidempiin työvuorosuunnittelun sykleihin ja työn ja vapaan rytmittämiseen paremman unen toivossa.

Kun uni on ongelma, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyö on tärkeää. Ratkaisujen ei tarvitse olla lopullisia, mutta erilaisia toimintatapoja kannattaa testailla ja arvioida niiden vaikutuksia. Joskus pienikin muutos voi olla merkittävä ja riittävä, joskus taas isompikin muutos voi olla perusteltu unen ja terveyden näkökulmasta. Ennen kuin lopulliset ratkaisut löytyvät, täytyy sopivia malleja hakea kokeilemalla ja ehkä keskustella asiasta myös koko työyhteisön kanssa.

Nyt, kun hankkeessa on lupa kokeilla, kannustankin kaikkia mukana olevia vielä kokeilemaan erilaisia keinoja, joilla uniterveyttä voidaan edistää. Nyt on lupa radikaaleihinkin kokeiluihin. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan oivalluksia!

Kirjoittaja: Aku Varamäki, Workday Designers yhteistyössä Sleep Well – Work Well hanke

Aloitusseminaari 26.8.2019 käynnistää esimiesten valmennusprosessin

VOIMAA UNITERVEYDESTÄ! – Uni organisaation voimavarana seminaari käynnistää Joensuun kaupungin, Lieksan kaupungin ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupan esimiehille suunnatun esimiesten valmennusprosessin.

Seminaari on tarkoitettu em. kumppaniorganisaatioiden esimiesryhmille sekä näiden organisaatioiden johdolle, esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle, luottamushenkilöille sekä työterveyshuolloille.

Aika: 26.8.2019 klo 12.30 – 15.30

Paikka: Karelia-ammattikorkeakoulu, Tikkarinne 9, Joensuu. E-talo, Otsakorpi- auditorio

Seninaarissa kuullaan professori Markku Partisen VitalMed Helsingin Uniklinikka Oy:stä näkemyksiä unen merkityksestä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille sekä miten voisimme parantaa uniterveyttämme. Professori Partinen avaa kuulijoille myös keväällä 2019 Joensuun kaupungin, Lieksan kaupungin ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupan henkilöstölle suunnatun laajan unikyselyn tuloksia. Lisäksi Workday Designersin Oy:n työpäivämuotoilija Aku Varamäki kertoo seminaarissa, mitä on työntekijälähtöinen johtaminen ja työn tuunaaminen, ja miten ne liittyvät henkilöstön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja työn tuottavuuden edistämiseen.

Asiantuntijoiden esitykset ovat katsottavissa tilaisuuden jälkeen Sleep Well – Work Well hankkeen verkkosivuilta sleepandwork.karelia.fi löytyvästä linkistä.

OHJELMA

12.00 – 12.30 Ilmoittautuminen
12.30 – 12.40 Tervetuloa, Sleep Well – Work Well hanke, projektipäällikkö Päivi Franssila
12.40 – 13.40 Uniterveydentila kolmessa hankkeen kumppaniorganisaatiossa kevään 2019 tehdyn seulontakyselyn valossa. Mihin tulosten perusteella tulisi kiinnittää huomiota uniterveyden edistämiseksi? Professori Markku Partinen, Vitalmed Helsingin Uniklinikka. Avaa diaesitys tästä.
13.40 – 14.10 Kahvi
14.10 – 15.10 Työntekijälähtöinen johtaminen ja työn tuunaus – mistä on kyse? Voisivatko ne tarjota hedelmällisen lähestymistavan uniterveyden edistämiseen organisaatioissa? Työpäivämuotoilija ja tietokirjailija Aku Varamäki, Workday Designers Oy. Avaa diaesitys tästä
15.10 – 15.30 Yhteenvetokeskustelu

.
15.10 – 15.30 Yhteenvetokeskustelu

Ilmoittautuminen 20.8. mennessä (Joensuun kaupunki, Lieksan kaupunki, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa)

Lisätietoja: Päivi Franssila, paivi.franssila@karelia.fi

Seminaarin järjestää Sleep Well – Work Well hanke, jonka päärahoittajat ovat Euroopan Sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Karelia-amk ja Savonia-amk.

Kehittämistiimi ohjaa esimiesvalmennusten toteutusta

Kehittämistiimin tehtävänä on ideoida, tukea ja suunnitella Sleep Well – Work Well hankkeessa vuosina 2019 – 2020 toteutettavien esimiesvalmennusten toteutusta yhteistyössä hankehenkilöstön ja valmennuksista vastaavien kouluttajien kanssa.

Kehittämistiimiä luotsaa työpäivämuotoilija ja tietokirjailija Aku Varamäki WorkdayDesigners Oy:stä. Akun asiantuntemus tarjoaa tiimille näkemystä ja välineitä mm. palvelumuotoilun ja kokeilukulttuurin soveltamiseen työyhteisöissä sekä työntekijälähtöiseen johtamiseen ja työn tuunaukseen, joiden kautta ratkaisuja työntekijöiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja uniterveyden edistämiseen työpaikoilla voidaan tutkia.
Kehittämistiimin jäsenenä pääsee vaikuttamaan esimiesvalmennusten sisältöön ja toimintamuotoihin, oppimaan uutta, jakamaan kokemuksia turvallisesti luottamuksellisessa ympäristössä saaden samalla uutta virtaa myös omaan arjen työhön.

Jokaisesta kolmesta organisaatiosta (Joensuun kaupunki, Lieksan kaupunki ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa) kutsumme kustakin kahta jäsentä kehittämistiimiin. Tiimin jäsenten toivotaan toimivan esimies- tai vastaavissa tehtävissä ja ainakin toisen heistä osallistuvan myös itse oman organisaationsa esimiesvalmennukseen. On tärkeää, että valitut henkilöt sitoutuvat osallistumaan kehittämistiimiin sekä valmennukseen niiden alusta loppuun saakka.
Kumppaniorganisaatioiden edustajien lisäksi kehittämistiimissä ovat mukana myös hankkeen uniryhmien ja esimiesvalmennusten valmentajat.

Kehittämistiimin aikataulu syksy 2019 ja kevät 2020:

22.8. klo 12-15, Karelia-amk, Tikkarinne 9, Joensuu 
23.9. klo 12-15, Karelia-amk, Tikkarinne 9, Joensuu 
6.11. klo 12-15, Karelia-amk, Tikkarinne 9, Joensuu 
 15.1.2020 klo 12-15, Joensuu
 11.3.2020 klo 12-15, Joensuu


Esimiesten valmennus: Uniterveyden tunnistaminen ja edistäminen

Kuva: Shutterstock

Unihäiriöt ovat lisääntymässä Suomessa. Joka kolmas työikäinen kärsii unettomuudesta. Jatkuva univaje heikentää työ- ja toimintakykyä, työn tuloksia, lisää onnettomuusalttiutta ja terveysriskejä. Esimiehet kohtaavat uneen liittyviä haasteita esimiestyössään. Tässä valmennuksessa esimiehet saavat keinoja uniterveyden edistämiseen omassa työyhteisössä.

Valmennukseen osallistujat: Joensuun ja Lieksan kaupunkien sekä Pohjois-Karjalan Osuuskaupan esimiehet. Mukaan mahtuu 30 esimiestä/organisaatio.

Ilmoittautuminen 27.8.2019 mennessä tästä.

Tavoite ja sisältö: Valmennuksen tavoitteena on löytää ratkaisuja uniterveyden tunnistamiseen ja edistämiseen hyödyntämällä työntekijälähtöistä johtamista ja työn muotoilua. Samalla tuetaan työyhteisön luovuutta, uudistumiskykyä ja tuottavuutta sekä autetaan työntekijöitä ja tiimejä kukoistamaan.

Valmennuksen teemat: Uniterveys ja työ, Uniterveyden haasteet työyhteisössä, Työn muotoilu ja uniterveys, Uniterveyden edistämisen keinot sekä Toimintamalli uniterveyden edistämiseenValmennuksen ajankohdat ja toteutus: Valmennusprosessiin sisältyy viisi (4h) työpajatyyppistä valmennuskertaa syksy 2019 – kevät 2020 välisenä aikana. Organisaatiokohtaiset valmennusajankohdat löytyvät alta.

Valmennus käynnistyy aloitusseminaarilla 26.8.2019 klo 12.30 – 15.30. Seminaari on tarkoitettu paitsi esimiesvalmennuksiin osallistuville myös hankkeen kumppaniorganisaatioiden johdolle, työsuojeluhenkilöstölle, luottamushenkilöille ja työterveyshuolloille.

Sleep Well – Work Well hankkeen tuloksia voi tulla kuulemaan kaikille avoimessa seminaarissa 16.9.2020 klo 12.30-15.30 Joensuussa.

JOENSUUN KAUPUNGIN ESIMIESVALMENNUKSET
Paikka: Joensuu, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

10.9.2019 klo 12.30-15.30
Valmennus I: Organisaatiokohtainen valmennusseminaari (tilaisuus avoin kaikille organisaation esimiehille)

9.10.2019 Valmennus II
Ryhmä 1: klo 8.30-11.30
Ryhmä 2: klo 12.30-15.30

26.11.2019 Valmennus III
Ryhmät: klo 12.30-15.30

4.2.2020 Valmennus IV
Ryhmä 1: klo 8.30-11.30
Ryhmä 2: klo 12.30-15.30

1.4.2020 klo 12.30-15.30
Valmennus V: Organisaatiokohtainen valmennus-seminaari (tilaisuus avoin kaikille organisaation esimiehille)

LIEKSAN KAUPUNGIN ESIMIESVALMENNUKSET
Paikka: Lieksa, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

30.9.2019 klo 9-12 Valmennus I

28.10.2019 klo 9-12
Valmennus II

25.11.2019 klo 9-12
Valmennus III

21.1.2020 klo 9-12
Valmennus IV

30.3.2020 klo 9-12
Valmennus V

POHJOIS-KARJALAN OSUUSKAUPAN ESIMIESVALMENNUKSET
Paikka Joensuu, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

11.9.2019 klo 12.30-15.30
Valmennus I: Organisaatiokohtainen valmennusseminaari (tilaisuus avoin kaikille organisaation esimiehille)

8.10.2019 Valmennus II
Ryhmä 1: klo 8.30-11.30
Ryhmä 2: klo 12.30-15.30

27.11.2019 Valmennus III
Ryhmät: klo 12.30-15.30

5.2.2020 Valmennus IV
Ryhmä 1: klo 8.30-11.30
Ryhmä 2: klo 12.30-15.30

31.3.2020 klo 12.30-15.30
Valmennus V: Organisaatiokohtainen valmennusseminaari (tilaisuus avoin kaikille organisaation esimiehille)


Kokonaisvaltaista hyvinvointia työntekijälähtöisen johtamisen ratkaisuilla!

Meneillään oleva työelämän murros asettaa uudenlaisia haasteita niin työntekijöille, esimiehille kuin organisaatioiden johdolle. Monimutkaiset ongelmat ja nopeasti muuttuvat toimintaympäristöt haastavat organisaatioita uusien näkökulmien avaamiseen, tunnistamiseen ja tutkimiseen sekä uudenlaisten ratkaisujen ensin ehkä pienimuotoiseenkin kokeilemiseen. Työntekijälähtöisessä johtamisessa lähtökohtana on vahva empatia, jonka kautta osallisuuden, merkityksellisyyden, yhteisöllisyyden, luottamuksen ja vastuullisuuden käytänteitä ja rakenteita voidaan turvallisesti lähteä uudistamaan.

Sleep Well Work Well hankkeen kehittämiskumppanit Joensuun kaupunki, Lieksan kaupunki ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ovat lähteneet Sleep Well – Work Well hankkeessa luomaan joustavia ja oikeudenmukaisia käytäntöjä henkilöstönsä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja uniterveyden edistämiseksi.

Hankkeen kohderyhmälle tarjottavasta uniterveydentilaa kartoittavasta kyselystä ja sen pohjalta asiantuntijan laatimasta henkilökohtaisesta palautteesta vastaa Helsingin Uniklinikka VitalMed Oy. Hankkeessa ovat mukana myös WorkdayDesigners Oy, Gartano Oy Geneesi sekä Palaudutehokkaasti Oy.

Näille sivuille on tulossa syksyllä 2019 alkavien esimiesvalmennusten materiaaleja, tietoa, linkkejä jne.