Aihearkisto: Yleinen

Lääkkeettömiä keinoja otettiin käyttöön

Kolmessa Sleep Well Work Well -hankkeen kumppaniorganisaatossa toteutettiin v. 2019 – 2020 kolme uniterveyttä kartoittavaa kyselyä henkilöstölle. Aineiston täydentämiseksi kysely tarjottiin kolmena ajankohtana: keväällä ja syksyllä 2019 sekä syksyllä 2020. Näin saatiin lähes 300 vastaajan aineisto, joka vastaa noin 5 – 20 %:a eri kohdeorganisaatioiden henkilöstöstä. Kyselyn toteutti Helsingin uniklinikka Tutkimuskeskus Vitalmed. Raportti on luettavissa täältä.

Ota puheeksi vuorotyöläisen uniterveys

Vuorotyö aiheuttaa monia haasteita mm. riittävälle palautumiselle ja uniterveydelle. Sopeutuminen vuorokausirytmin jatkuvaan vaihteluun myös vaikeutuu iän myötä. Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantaja on velvollinen selvittämään ja tunnistamaan haitta- ja vaaratekijät, jotka aiheutuvat työajoista. Haittatekijöiden merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle on arvioitava ja elimistöä eniten kuormittavat työaikapiirteet on pyrittävä poistamaan.

Vuorotyön haittoja voidaan myös lievittää monin eri tavoin. Jotta haittoihin voidaan puuttua, on ensin tunnistettava työntekijöiden yksilölliset uniterveyden haasteet.

Leena Laasonen on tuoreessa (2020) YAMK-opinnäytetyössään kehittänyt puheeksi ottamisen toimintamallin esimiehille ”Vuorotyöläisen uniterveys – välineitä ikämoninaiseen esimiestyöhön työntekijöiden uniterveyden edistämiseksi” (Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen, Karelia-ammattikorkeakoulu). Mallissa korostuu yhteistyö ja jaettu vastuu esimiehen, työntekijän ja työterveyshuollon välillä sekä yhteisten pelisääntöjen luominen uniterveyden puheeksi ottamisesta ja sen tulosten seurannasta.

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Sleep Well – Work Well hanke.

Sleep Well – Work Well esillä kv-konferenssissa Tallinnassa

Lokakuussa Sleep Well pääsi esittäytymään kansainvälisessä ja monialaisessa Tallinna Tervishoiu Kõrgkool´in järjestämässä Public Health and Healthcare in the Move 2020 konferenssissa. Konferenssi järjestettiin etänä covid19 tilanteen vuoksi.

Konferenssiin pääsimme sekä posterin että suullisen esityksen muodossa. Posteri (The role of work life in quality of sleep) esitteli hankkeen kokonaisuutena alkaen hankkeessa toteutetuista eri toimenpiteista valmennusten tuloksena kumppaniorganisaatioissa syntyneisiin kokeiluihin. Kuvion ulkoreunalla on kuvattu niitä työelämään liittyviä moninaisia tekijöitä, joiden tutkimusten mukaan tiedetään olevan yhteydessä uniterveyteen. Klikkaamalla kuvion keskellä olevaa pientä kaiuttimen kuvaa pääset kuuntelemaan posterin muutaman minuutin esittelyn (englanniksi). Ulommaisena kuvion kehistä on kuvattu niitä pitkän aikavälin tavoitteita, joita hyvä uniterveys osaltaan edistää.

Suullisessa esityksessä (Sleep Well – Work Well: Training for managers to implement sleep friendly working environment) keskityttiin Karelia-ammattikorkeakoulun toteuttamiin esimiesvalmennuksiin ja sen tuloksiin. Yleisöä kiinnosti mm. mitkä olivat esimiesten omissa työyhteisöissään toteuttamia parhaita kokeiluja.

Hankkeen loppuseminaari siirretty helmikuulle

Sleep Well – Work Well hankkeemme sai jatkoaikaa 28.2.2021 saakka. Näin ollen olemme siirtäneet loppuseminaarin ajankohdan helmikuulle. Uusi ajankohta seminaarille on 10.2. klo 12-16, ja se toteutetaan etänä ja tilanteen niin salliessa myös paikalla. Ohjelmasta lisää näillä sivuilla lähiaikoina.

Opiskelijat uniterveyden työkaluja kehittämässä

Karelia-ammattikorkeakoulun toisen vuoden fysioterapiaopiskelijat testasivat Sleep Well – Work Well hankkeen esimiesvalmennuksiin kehitettyjä uniterveyden tunnistamisen työkaluja. Lue Karelian verkkojulkaisu Vasusta, millaista palautetta työkalut saivat ja purivatko työkalut opiskelijoiden omaan uniterveyteen.

Hankkeen tapahtumia syksyllä 2020

Unikysely kumppaniorganisaatioiden henkilöstölle syyskuussa viikoilla 37 – 38.

Heräiletkö öisin? Oletko aamuisin aina väsynyt? Pätkiikö muisti päivällä ja onko vaikea keskittyä kuten ennen? Huolettaako, nukutko riittävästi tai mistä vaikeus saada riittävästi unta voisi johtua? Voisiko kyse olla uniapneasta tai ehkä levottomista jaloista, vai onko unesi kuitenkin aivan hyvällä tolalla?

Photo by Plush Design Studio on Unsplash

Unikysely on Tutkimuskeskus Vitalmed Oy:n toteuttama kysely, johon vastaamalla saat asiantuntijan sinulle henkilökohtaisesti laatiman palautteen uniterveydestäsi. Saamasi palaute on viitteellinen ja varsinaisen diagnoosin varmistaminen vaatii perusteellisempaa haastattelua ja lääkärin arviota. Jos vastauksissasi esiintyy viitteitä sairauksista tai toimintakyvyn alentumisesta, saat suosituksen varata ajan omasta työterveyshuolllostasi.

Unikyselyn vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti ja palaute lähetetään ainoastaan ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

Hankkeen kumppaniorganisaatioiden yhteyshenkilöt tiedottavat henkilöstölleen kyselystä syksyllä ennen kyselyn avaamista.

Unikysely on toteutettu aiemmin hankkeen kumppaniorganisaatioissa keväällä ja syksyllä 2019. Jos olet vastannut tuolloin, voit vastata uudestaankin, mikäli näin toivot esim. saavasti tietoa mahdollisesta muutoksesta oman uniterveytesi kehittymisessä. Kaikki uudet vastaajat ovat lämpimästi tervetulleita kyselyyn!

Päätösseminaari 25.11. klo 12 – 16 (huom! ajankohta muuttunut).

Millainen on uniterveyden tulevaisuus työelämässä? Mitä voimme tehdä, että riittävä palautuminen myös jo työpäivän aikana tukisi parhaalla mahdollisella tavalla työn imua, auttaisi työyhteisöä kukoistamaan sekä organisaatioita menestymään ja uudistumaan?

Hankkeen päätösseminaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Ohjelmasta tulee tietoja hankkeen verkkosivuille myöhemmin.

Työkirja organisaation uniterveyden edistämiseen

Henkilöstön hyvinvoinnin ja organisaatioiden menestyksen kannalta riittävä palautuminen on yksi tärkeimmistä avaintekijöistä. Riittävää palautumista ja työssä kukoistamista voidaan tukea monin tavoin, mm. valmentavalla ja työntekijälähtöisellä johtamisella sekä luomalla rakenteita ja edellytyksiä yksilöiden ja tiimien vahvistuvalle itseohjautuvuudelle organisaatioissa.

Kuva Luca Bravo on Unsplash

Tulossa on verkkojulkaisu, josta löydät uniterveyttä edistäviä työn tuunaamisen ja johtamisen muotoilun polkuja – ja polkujen varsilta tietysti suojaisia taukotupia, virkistäviä nuotiopaikkoja, uusia näköaloja ja ravitsevia marjamättäitä. Polkujen varrelta voit poimia koriisi myös parhaat vinkit siihen, miten esim. liikunnalla ja ravinnolla voit vaikuttaa uneesi.

Paljastamme Työkirjassa kaiken hankkeen aikana kertyneen tiedon, kokemuksen, vinkit ja linkit, osaamisen ja hankkimamme opin, joita voit hyödyntää, kun ideoit nopeasti muuttuvan työelämän haasteisiin vastaamista omassa työyhteisössäsi.

Seuraa hankkeen verkkosivuja ja vinkkejämme Twitterissä

Verkkosivuiltamme löydät monenlaista tietoa unesta ja ajankohtaisia asiantuntijoiden, hankehenkilöstön ja ammattikorkeakoulun opiskelijoiden juttuja ja kokemuksia paremman unen (ja elämän) tavoittelemisesta.

Twitter @SleepAndWork

Painopeitto unta rauhoittamassa

Tiedätkö jo mikä on painopeitto? Ja että ne ovat yleistymässä kovaa vauhtia unettomien öitä rahoittamaan. Painopeitto oli hyvänä apuna myös sosiaalialaa opiskelevalle Anniinalle, kun opiskelu vuorotyön rinnalla alkoi vähitellen viedä liikaa voimia ja heikentää unen- ja elämänlaatua. Anniina Antikainen kuvaa omia kokemuksiaan unettomuudesta, ja miten painopeitto auttoi häntä. Hän on myös koonnut tietoa siitä, mikä painopeitto on, ja mihin sen unen laatua parantava vaikutus perustuu? Voisikohan tätä joskus kokeilla?

Kirjoitus liittyy Karelia-ammattikorkeakoulun Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa -opintojaksoon yhteistyössä Sleep Well – Work Well hankkeen (ESR  2019 – 2020) kanssa.

Lue lisää Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu Vasusta.

Nyt saa kokeilla!

Kuva Pixabay

Yle kertoi syksyllä nuoresta tarkkaavaisuushäiriöisestä naisesta, joka oli ottanut tavaksi ottaa päiväunet autossa lounastauolla jaksaakseen paremmin töissä. Koko ikänsä univaikeuksista kärsinyt tuttavani kertoi jättäneensä ruokavaliosta ensin alkoholin, sitten kahvin. Ensimmäisellä muutoksella oli jo myönteinen vaikutus unen laatuun, mutta jälkimmäinen oli hänelle mullistava – uni parani merkittävästi ja vuosien varrella tutuksi käyneet uniongelmat olivat tiessään!

Nämä ovat kiinnostavia ja arkisia esimerkkejä siitä, miten omaa uniterveyttä parantavia keinoja voi löytyä kokeilemalla – ja että keinot voivat joskus olla aika yllättäviäkin.

Sleep well work well -hankkeessa on edetty talven ja kevään mittaan testausvaiheeseen. Sekä esimiesten ryhmissä että työntekijöiden valmennuksissa on ideoitu erilaisia tapoja tukea uniterveyttä. Testausvaihe on muotoiluprosessissa hyvin keskeinen ja siihen sisältyy keskeisenä ajatus kokeilemalla oppimisesta. Uniongelmista kärsivät kyllä yleensä tietävät unesta ja siihen vaikuttavista asioista paljon, mutta siinä missä yksi keino sopii yhdelle, toinen sopii toiselle. Juuri itselle toimivat konstit löytyvät usein vain kokeilemalla.

Olen itse vetänyt työntekijöiden ryhmiä ja niissä työntekijät ovat tyypillisesti ideoineet melko yksinkertaisia keinoja; erilaiset mielen rauhoittamisen tekniikoita, kännykän pois laittamista hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa ja pieniä ja isompiakin aikataulumuutoksia omiin arkirutiineihin. Kevään ryhmissä on mahdollisuus todentaa kokeilujen vaikutuksia myös Oura-sormusten antaman mittausdatan avulla.

Tällaisia pieniä kokeiluja on helppo kenen tahansa toteuttaa omassa arjessaan esimerkiksi viikon parin ajan ja havainnoida niiden vaikusta omaan uneen ja vireyteen. Tällaisten arkisten ideoiden keksiminen on myös suhteellisen helppoa – työntekijäryhmissä ei ainakaan ole ideoista ollut pulaa!

Sen sijaan esimerkiksi työaikaan tai muihin työn rakenteisiin liittyviä mahdollisuuksia on jo huomattavasti vaikeampi nähdä. Vaikka tässä hankkeessa nimen omaan olisi lupa kokeilla, työntekijöiden ideoinnin esteeksi nousee usein työntekijän tunnollisuus ja lojaliteetti työyhteisöä kohtaan. Valitettavasti joskus työntekijän perustarve uni saattaa jäädä työn ja työyhteisön tarpeiden jalkoihin.

Näitä rakenteita (esim. työaikoja) ja syvässä istuvia ajattelumalleja (“minun täytyy vain sopeutua, sillä kuka ne työt muuten tekisi?”) on haastavaa muuttaa. Uniterveyden näkökulmasta suomalaisessa työelämässä tarvittaisiinkin isoa ajattelun muutosta: olisi upeaa, että jokainen työntekijä kokisi, että hänellä on oikeus hyvään yöuneen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä etenkin silloin, kun työ häiritsee unta.

(Se, että työasiat tulevat uniin silloin tällöin on varmasti ihan vaaratonta, mutta jos työvuorojen takia riittävälle unelle ei jää tarpeeksi tunteja, työ on kuukausikaupalla henkisesti todella kuormittavaa tai jos oma luonnollinen rytmi on täysin ristiriidassa työn rytmin kanssa, voi uni olla vakavasti uhattuna ja asiaan kannattaisi hakea ratkaisuja myös työtä tuunaamalla.)

Onkin kiinnostava mahdollisuus, että hankkeessamme on mukana myös esimiehiä ja työnantajia, joilla on työntekijöitä paremmat mahdollisuudet muokata myös työn rakenteita, kuten työvuoroja ja työnjakoa. Hankkeessa on käynnissä kiinnostavia kokeiluja, jotka liittyvät esimerkiksi pidempiin työvuorosuunnittelun sykleihin ja työn ja vapaan rytmittämiseen paremman unen toivossa.

Kun uni on ongelma, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyö on tärkeää. Ratkaisujen ei tarvitse olla lopullisia, mutta erilaisia toimintatapoja kannattaa testailla ja arvioida niiden vaikutuksia. Joskus pienikin muutos voi olla merkittävä ja riittävä, joskus taas isompikin muutos voi olla perusteltu unen ja terveyden näkökulmasta. Ennen kuin lopulliset ratkaisut löytyvät, täytyy sopivia malleja hakea kokeilemalla ja ehkä keskustella asiasta myös koko työyhteisön kanssa.

Nyt, kun hankkeessa on lupa kokeilla, kannustankin kaikkia mukana olevia vielä kokeilemaan erilaisia keinoja, joilla uniterveyttä voidaan edistää. Nyt on lupa radikaaleihinkin kokeiluihin. Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan oivalluksia!

Kirjoittaja: Aku Varamäki, Workday Designers yhteistyössä Sleep Well – Work Well hanke