Kokonaisvaltaista hyvinvointia työntekijälähtöisen johtamisen ratkaisuilla!

Meneillään oleva työelämän murros asettaa uudenlaisia haasteita niin työntekijöille, esimiehille kuin organisaatioiden johdolle. Monimutkaiset ongelmat ja nopeasti muuttuvat toimintaympäristöt haastavat organisaatioita uusien näkökulmien avaamiseen, tunnistamiseen ja tutkimiseen sekä uudenlaisten ratkaisujen ensin ehkä pienimuotoiseenkin kokeilemiseen. Työntekijälähtöisessä johtamisessa lähtökohtana on vahva empatia, jonka kautta osallisuuden, merkityksellisyyden, yhteisöllisyyden, luottamuksen ja vastuullisuuden käytänteitä ja rakenteita voidaan turvallisesti lähteä uudistamaan.

Sleep Well Work Well hankkeen kehittämiskumppanit Joensuun kaupunki, Lieksan kaupunki ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa ovat lähteneet Sleep Well – Work Well hankkeessa luomaan joustavia ja oikeudenmukaisia käytäntöjä henkilöstönsä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja uniterveyden edistämiseksi.

Hankkeen kohderyhmälle tarjottavasta uniterveydentilaa kartoittavasta kyselystä ja sen pohjalta asiantuntijan laatimasta henkilökohtaisesta palautteesta vastaa Helsingin Uniklinikka VitalMed Oy. Hankkeessa ovat mukana myös WorkdayDesigners Oy, Gartano Oy Geneesi sekä Palaudutehokkaasti Oy.

Näille sivuille on tulossa syksyllä 2019 alkavien esimiesvalmennusten materiaaleja, tietoa, linkkejä jne.

Vastaa